انواع کفش ایمنی

صادر کننده کفش ایمنی ریخته گری

  • از

ریخته گری جز مشاغل سخت و پر خطر بوده که فرد با دستگاه هایی پیشرفته به کار تولید قطعات می پردازد. برای انجام این کار باید از وسایل مقاومی چون کفش ایمنی ریخته گری