عرضه کفش اسپرت لژدار

فروشگاه عرضه کفش اسپرت لژدار لاکچری

  • از

معمولاًٌ تمامی کفش های اسپرت که مخصوص ورزش و قدم زدن طراحی می شوند، دارای لژهایی به میزان 3 تا 5 سانتی متر هستند؛ البته برخی از این کفش ها نیز برای ورزش چندان م