نمایندگی کفش

نمایندگی بزرگ کفش استوک عالی کوهنوردی

  • از

قبل از پیاده روی و کوهنوردی انتخاب کفشی مناسب و راحت اهمیت زیادی دارد. ما مهمترین عضو بدن است و باید در زمان راه رفتن آزاد باشد و فشاری به آن وارد نشود. کفش است