کفش ایمنی نسوز

فروشنده عمده کفش ایمنی نسوز حفاری

  • از

برخی از مشاغل در کشور ما بسیار سخت می باشد. به طوری که اگر از وسایل ایمنی استفاده نشود عوارض جبران ناپذیری، به وجود می آورد. برخی از مشاغل مثل کار در پالایشگاه